Sognets kirkeblad udkommer 4 gange om året - ca. én gang i kvartalet.

Bladet omdeles af Y´mens Club Kronjylland.
 

Den seneste udgave af kirkebladet kan du læse her.