Rundvisning

Rundvisning i Sct. Mortens Kirke

Hvis man ønsker en rundvisning i Kirken kan dette aftales med

kirketjener Dorte Jakobsen på 21 51 43 15 eller kirketjenerdmj@mail.dk