Indsamlinger

På et menighedsrådmøde den 24. oktober 2013 vedtog menighedsrådet en indsamlingsliste med de formål, som sognet samler ind til ved søndagenes tjenester. Listen er gældende fra 1. søndag i advent 2017 - sidste søndag i kirkeåret 2021.

Indsamlingsliste:

Januar Det Danske Bibelselskab
Februar Det frivillige drenge- og pigeforbund, FDF
Marts Folkekirkens Nødhjælp
April Kirkens Korshær
Maj Læger uden grænser
Juni Danske Sømands- og Udlandskirker
Juli Amnesty International
August KFUM og KFUK
September SOS Børnebyer
Oktober KFUM´s sociale arbejde
November Folkekirkens Ungdomskor
December Kirkens Korshær, Randers
Lysglobe

Penge, der kommer ind via salg af lys til
Kirkens lysglobe går til hjælp i sognet.