Lørdagsdåb

En lørdagsdåb er en gudstjeneste, der har dåben som overordnet tema. Salmer, bønner og prædiken handler om dåben og dens betydning. Dåbsfamilierne og faddere kan, hvis man har lyst, være med i planlægningen af gudstjenesten, vælge salmer og musik osv, så vi i fællesskab kan skabe en festlig og højtidelig dag.

En dåbsgudstjeneste varer en lille time - afhængig af hvor mange børn der skal døbes.

Der er mulighed for lørdagsdåb følgende lørdage kl. 11.00:

2024
27. januar

6. april

14. september 

16. november